Vi rydder lige nu op i vores udgivelser, og derfor har vi gode lave priser til kampagnepris, og særlig rabat til medlemmer. Porto tillægges.
Alle større småskrifter, dvs. over 30 sider koster 40 kr., medlemspris 25 kr,.
For de øvrige og DVD 20 kr., medlemspris 15 kr.
De nederste "Andre Småskrifter" koster 10 kr.
Studiemateriale 40 kr. ingen særpris for medlemmer


Dansk Pædagogisk Historisk forening har siden sin start udgivet en række mindre og større småskrifter i hæfteform overvejende ”erindringsglimt” fra det pædagogiske arbejde og fra pædagog uddannelsen i 1909 og om at være elev på Frøbelseminariet i 1942. Bogen ”De 9 pionerer fra den pædagogiske historie” er en beskrivelse af de personer, som har haft betydning for det vi kalder ”den danske børnehavetradition”. De enkelte småskrifters indhold er kort beskrevet i oversigten.

Foreningen har udgivet en enkel dvd om Møllegades Fritidshjem og fritidsaktiviteter i 60érne.

Under kategorien Studiemateriale har vi indtil nu optrykt 4 uredigerede kandidatopgaver, magisterkonferens og et masterprojekt fra 2004 Om det kompetente barn af Birgit Boelskov.

De fleste udgivelser kan stadig bestilles og købes via hjemmesiden eller på Borgbygård. Som et led i vores digitaliseringsprojekt er nogle udgivelser lagt ind så de kan læses/ ses på nettet eller downloades. Det fremgår af oversigten. Flere vil med tiden blive lagt ind.

Det er muligt at lave en form for tekstsøgning i pjecer og bøger. Åben bøger m.m. der ligger som pdf filer og tryk Ctrl + F og skriv i den dialogbos der fremkommer øvet oppe i højre hjørne, hvad der søges efter.
Børns musikleg      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
I skriftet fortæller fire dedikerede pædagoger om hvorfor og hvordan de har arbejdet sammen med børn og unge om musik, drama og bevægelse i daginstitutioner og klubber. Og sammen med børn er netop kodeordet og en rød tråd i hele skriftet. Det handler om at skabe noget i fællesskab, at hjælpe børn til at forløse deres eget potentiale og se og opleve glæden ved at dygtiggøre sig sammen. Med inspiration fra Lotte Kjærså, som er en af de fire bidragsydere, fortæller Bo Schiøler, Ib Jensen og Anders Enevoldsen om deres liv og forståelse af musikkens betydning. Hvor det kommer fra og hvad det kan. Rødderne rækker tilbage til jazzen, til Bernhard Christensen, Grete Agats og andre pionerer som bidrog til at give reformpædagogikken et musikalsk udtryk. Birgit Boelskov har samlet beretningerne, og har med et aktuelt sigte rettet en kritisk pegefinger mod musikundervisningen på pædagoguddannelsen i dag.

2022 - 40 sider. Pris: 40 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Ud af arbejderklassen - ind i pædagogikken      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Dette småskrift af Vagn Michelsen, giver et indblik i, forfatterens personlige og faglige rejse i 1960erne og 1970erne fra at være udlært maskinarbejder, fagligt og politisk aktiv i arbejderbevægelsen - til at uddanne sig som børnehavelærer og arbejde i børnehaver og senere blive seminarielærer og som forfatter til flere rapporter og bøger om børn i vuggestuealderen

2022 - 40 sider. Pris: 60 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Et liv med Montessori      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Dagmar Carstens var rektor for det daværende Montessoriseminarium (1971-88) i København. Hendes erindringer rummer en mosaik af barndoms- og ungdomsoplevelser, hvor forholdet mellem voksen og barn er gennemgående.
Det leder tanken hen på hendes senere beskrivelse af mødet med Maria Montessoris ideer og metoder, som hun hele sit arbejdsliv har søgt at udbrede.
Udover Dagmars fortælling, er der indsat afsnit om Montessoribevægelsens start, og mindre beretninger og anekdoter fra folk med tilknytning til Nordisk Montessori Kursus (1940-1971).
Indledningen er skrevet af Helga Schwede og fortællingerne er fortalt til og nedskrevet af Ulla Fischer.


2011 - 48 sider. Pris: 50 kr. Medlemmer: 40 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Møllegade - fritidsaktiviteter i 1960'erne      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Småskriftet er i år erstattet af en udgivelse af en DVD med titlen "Fritidsaktiviteter for børn i 1960érne med fokus på Møllegades fritidshjem".
Den er baseret på en række 8 millimeter filmoptagelser som et af vores medlemmer, Hertha Andersen har optaget i den periode, hun var leder af Møllegades fritidshjem. De enkelte optagelser må betragtes som fragmenter af et tidsbillede af børn og deres udfoldelsesmuligheder i fritidsinstitutionerne (fritidshjem og legepladser) i 1960erne.


2010 - Pris: 75 kr. Medlemmer: 50 kr.


Se DVD'en her
Musik og bevægelse - en helhed      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
I dette småskrift fortæller Margit Vinther om sit arbejde udfra Astrid Gøssel og Bernhard Christensens ideer. Beretningen starter med mødet med 50´ernes "ro, renlighed og reglmæssighed" på et spædbørnehjem ved København. Den går videre gennem progressive børnehaver hos nogle af datidens markante institutionsledere, til mødet med nogle af seminarieverdenens ligeså gennemslagskraftige undervisere. Margit Vinther beretter om sit altafgørende møde med de kulturradikale ideer og disses ophavsmænd/kvinder - der ofte selv var stærke autoriteter.
Men først og sidst er det beretningen om et arbejdsliv i institution/skole/seminarium/kurser - med musik, sang, og bevægelse.


2008 - 32 sider. Pris: 60 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her
Rettelses- og tilføjelsesblad kan hentes her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Glade 60'ere - politiske 70'ere      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Dette småskrift handler om "de glade 60´ere" og "de politiske 70'ere", for at tage nogle af de mest brugte prædikater for disse årtier.
Erindringsskriftet er Jørn Foss' personlige beretning om mødet med det pædagogiske felt, først som uudannet og herefter som uddannet pædagog.
Han fortæller om den pædagogiske virkelighed på et behandlingshjem, et fritidshjem, en klub, en skole for udviklingshæmmede og afslutter med projekt "det super progressive" i fritidshjemmet Hedebo i Københavnerforstaden Albertslund. - En skildring af en gruppe unge pædagogers forsøg på at ændre pædagogikkens "ro, renlighed og regelmæssighed" og "kæft, trit og retning".
En beskrivelse af en velfungerende børnehave i samme tidsperiode (primo 70) i Albertslund er taget med.
I beretningen møder vi også et par garvede pædagoger, nogle personligheder som har gjort en forskel i det pædagogiske arbejde.


2007 - 32 sider. Pris: 60 kr.
Børn på H.C. Andersens tid      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Året 2005 var som bekendt "H.C.Andersens-år" og det inspirerede os i foreningen til at udgive Agnete Engbergs tre radioforedrag fra 1993 om "Børn på H.C. Andersens tid".
Småskriftet giver i en causerende form et indblik i den tid, hvor barndommen begyndte at få værdi i sig selv. En tid midt i 1800tallet hvor børne egenart begyndte at interessere digtere og forfattere, og hvor H.C. Andersens evne til at se barnet trækkes frem.
Der er beskrivelser af Andersen som man ikke sædvanligvis forbinder med ham, og flere af dem bliver stående efter endt læsning, som bl.a. beskrivelsen af Andersens såkaldte "moderlige veninde" eller reservemor, Signe Læssøe, og hendes "pædagogik".
Samtidig kommer Agnete Engberg ind på datidens kulturelle strømninger og levevilkår i en tid hvor en egentlig småbørnspædagogik for første gang nærmer sig Danmark fra Tyskland (Frøbel).


2006 - 30 sider. Pris: 50 kr.
Pædagoguddannelse 1909      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Det er den unge pædagogstuderende Sigrid Bauer-Petersens seminarietid på Frøbelseminariet i 1909-10 der skildres i dette skrift.
Hendes nedskrevne tekster fra undervisningen i "Metodik og Børnehaveteori" er skriftets omdrejningspunkt. De udgør 67 håndskrevne sider i Sigrids stilebog, dikteret af underviseren fru Hedvig Bagger, Frøbelseminariets navnkundige forstanderinde og grundlægger.
Her er et par af de ni punkter om "børnehavelærerindens pligter" som opremses og uddybes:
- "Lærerinden må vogte sig for partiskhed i sin omgang med børn".
- "Lærerinden må have agtelse for barnet og tillid til det".
- "Lærerinden må behandle børnene med alvor og forstand og undgå alle unyttige straffe".
- "Lærerinden må gøre sig umage for at trænge ind i det enkelte barns individualitet og indrette sin fremgangsmåde derefter".
Skriftet er illustreret med nogle af de frøbelske beskæftigelser fra seminarietiden, gamle eksamensspørgsmål, vidnesbyrd og lignende. Og sidst i skriftet en enestående samling af børns egne "fri" tegninger, fra Sigrid Bauer-Petersens børnehave i 1911.
Skriftet er redigeret og kommenteret af Ulla Fischer.


2005 - 64 sider. Pris: 75 kr.
Vi rytmede vi sang vi dansede      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Grethe Agatz fortæller sin egen historie om springet fra musikkonservatoriet og den klassiske musik til jazzen og børnemusikken – efter mødet med de legendariske Sofie Rifbjerg, Bernhard Christensen, Sven Møller Christensen og ikke mindst Astrid Gøssel i 1940-50’erne.
Historien beskriver arbejdet med børnesang og musik i børnehaver og på pædagogseminarier gennem et langt liv og slutter med omtalen af den tiende børnejazzfestival i København, som Grethe Agatz tog initiativ til at starte og som hun stadigvæk var primus motor for – som 80-årig.
I 2003 genoptrykte Dansk Pædagogisk Historisk Forening Grethe Agatz' erindringer – da var hun 90 år og havde netop udgivet sin anden cd med rytmiske børnesange – og vi valgte at tilføje både et par hyldest-indlæg i den anledning samt tre artikler: "Musik og sang med de 1-3årige", "Musik og sang med de 3-6årige" samt artiklen "Børn og musik" – alle fra 1980'erne.


2003 - 56 sider. Pris: 60 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Som den gode børnehave      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Titlen henviser til den ide de første børnehaveklasseledere i Købeanhavn startede deres pionerarbejde med i 1963: At få børnehavepædagogikken ind i folkeskolen. Inger Lil Eggert Larsen fortæller om kampen for ideerne, anerkendelsen og arbejdsvilkårene på skolen i Herlev, en kamp hun havde fælles med de nystartede børnehaveklasser i Københavns Kommune.
Der refereres også til Esbjerg Kommunes meget tidlige forsøg med børnehaveklasser – fra før første verdenskrig – og som bilag bringes bl.a. et uddrag af Esbjerg Skolevæsens tidsskrift Barn og Skole fra 1962, skrevet i anledning af 50året for disse "forklassers" start.
Der er ligeledes bilag om fagforeningernes pjecer vedr. børnehaveklasser, om oprettelse og indretning – fra starten af 1960'erne.


2003 - 64 sider. Pris: 60 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Ni pionerer i dansk pædagogisk historie      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Bogen handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder for "Den danske børnehavetradition" – selvom det ikke alene er børnehaver pionererne har virket indenfor. – Også fritidsområdet, uddannelsen og efteruddannelsen er blandt de områder der beskrives.
Bogen starter med den første uddannede børnehavelærerinde (på Frøbelsinstitut i Tyskland) Erna Juel-Hansen og hendes børnehave, Danmarks første egentlige børnehave, startet i 1871. Den fortsætter med Søstrene Wulff, der startede og ledede først børnehaver i København og siden Frøbelhøjskolen (nu Roskilde pædagogseminarium) sidst i 1800-tallet. Så følger Hedvig Bagger, der ligeledes startede børnehaver sidst i 1800-tallet og sidenhen Frøbelseminariet sammen med sin mand.
Sofie Rifbjerg fik i 1928 fik oprettet et "Montesorrikursus for børnehavelærerinder" som et alternativ i børnehavepædagogikken og Jens Sigsgaard fulgte efter med overtagelsen af Frøbelseminariet efter Sofus Bagger i 1941 (da Bagger var 91 år).
John Berthelsen er "skrammellegepladserne"s pioner, som først ansatte pædagog i 1943, på det område der senere udviklede sig til nutidens "byggelegepladser".
Historien er samtidig en beretning om modstandsbevægelsen, som John Berthelsen var med i under sin seminarietid, og den kritiske pædagogik som dengang var inspireret af psykoanalysen på "kursus" hos Sofie Rifbjerg. Bogen fortsætter med Astrid Gøssel, hendes tilknytning til "reformpædagogerne" som var kredsen omkring Sofie Rifbjerg m.flere, og hendes betydning for et fuldstændigt anderledes syn på børn og bevægelse, der efterhånden spredte sig til samtlige seminarier i den danske børnehavepædagogik.
Bogen slutter med Åse Hauch som i næsten 25 år var leder af pædagogernes efteruddannelse, det daværende "årskursus" på Danmarks Lærerhøjskole (det nuværende Danmarks Pædagogiske Universitet).
Bogens forfattere er Kjeld Folmer Nielsen, Helga Schwede, Tue Magnussen, Ole Schultze henriksen, Claus Henriksen, Lise Ahlmann og Vibeke Bidstrup.


2001 - 95 sider. Pris: 140 kr. Medlemmer: 120 kr.


Dette småskrift kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Erindringsblade fra min børnehaveklasse      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Denne lille beretning om arbejdet i en børnehaveklasse i starten af 1960'erne giver et billede af en pædagogisk praksis på en forsøgsskole, hvor børnehaveklassen fungerede "som en ganske almindelig børnehave – med et venskab til skolen".
Beretningen afspejler det skabende arbejdes stærke placering i Lis Sabbers pædagogik.


2000 - 15 sider. Pris: 30 kr.
Rigtigt Legetøj      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Udover at titlen "Rigtigt legetøj" var navnet på den alternative legetøjsforretning i København der i 1951 oprettedes af to pædagoger, er det en række beretninger om det man i 1950-60'erne anså for "rigtigt legetøj", eller med et dengang nyt begreb: Pædagogisk legetøj.
Der indledes med en historisk oversigt over begrebet "rigtigt legetøj" af Ning de Coninck-Schmidt. Else Novrup fortæller om ideerne bag butikken "Rigtigt legetøj", som også var udgangspunktet for Sten Hegelers artikel som gengives fra "Børn – alle forældres blad", juni 1951.
Stoffer Larsen filosoferer over legetøj – og "værdiløst materiale" som hun oplevede værdien af i sin seminarietid i 1940’erne.
Helga Schwedes gennemgår "De Frøbelske legegaver" og tilsidst beskriver Dagmar Carstens "Montesorrimaterialerne".


1999 - 36 sider. Pris: 45 kr.
Seminariet, kunstnerne – og børnehaven i Hjortøgade      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
Dette småskrift handler om to ting: Første del er Stoffer Larsens fortælling om sin tid som "elev" hos Jens Sigsgaard på Frøbelseminariet i 1942, på det første nystartede hold efter hans overtagelse af forstanderjobbet fra Sofus Bagger. Seminariet havde til huse i børnehaven i Hjortøgade – når børnene var gået hjem (Frøbelbørnehaver var stadigvæk oftest halvdagsbørnehaver) og de studerende havde været på deres praktiksted om formiddagen. Uddannelsen, forstanderparret Sigsgaard og flere andre lærere bl.a. Astrid Gøssel beskrives levende.
Anden halvdel af beretningen handler om hvordan Børnehaven Hjortøgade, der blev heldagsbørnehave efter at Frøbelseminariet flyttede ud, blev udsmykket af nogle af børnehavens forældre, kunstnerne Henry Heerup, Asger Jorn og flere, fra den senere så kendte cobra-gruppe. (En fond vedligeholder stadigvæk malerierne i Hjortøgade). Her interviewes den daværende børnehaveleder Kirsten Gad.
I skriftet er der kopi af Frøbelseminariets folder om uddannelsen fra 1942 samt at par avisudklip omkring forstanderskiftet og Jens Sigsgaards artikel "barnet som kunstner". Kirsten Sigsgaard har skrevet forordet.


1998 - 23 sider. Pris: 35 kr.


Dansk Pædagogisk Historisk Forening har udgivet en række småskrifter i hæfteform. De fleste er "erindringsbilleder", dvs. skrevet af folk der selv har været med i det pædagogiske arbejde der beskrives.
Småskrifterne kan købes ved telefonisk henvendelse på 3965 3764 eller bestilles her på siden.

Titel Sidetal Udgivelsesår Pris Bestil
Børnehaven i skolen  (udsolgt)    -   kan downloades som pdf-fil her12198910
"Spindesiderne" (Fabriksbørnehaven Spindegården)   -   kan downloades som pdf-fil her14198910
Kløverbladet (En børnehave i Århus under krigen)   -   kan downloades som pdf-fil her16198910
Refnæsskolen (Blinde børns muligheder)   -   kan downloades som pdf-fil her20198910
Roebørnestuerne (For sukkerroearbejdernes børn på Falster)   -   kan downloades som pdf-fil her24198910
Afrikanske børnehavelærere (Afrikanske pædagogstuderende i DK)36199010
Tørv og pædagogik (Børnehave i tørvemose under krigen)16199110
Klitreden (Første feriekoloni for børnehavebørn)19199210
Legepladsen på Sct.Annæ Plads (Om et beboerinitiativ)   -   kan downloades som pdf-fil her16199310
Udflytterbørnehaver (Beretning om nogle af de første)36199415
"Geder kan ikke li' at blive våde mellem hornene!" (Børnehaveuddannelses-projekt i Ghana)  (udsolgt)38199520
Egmontgårdens børnehave (Mødrehjælpen i 60'erne)31199520
Malehuset i Tivoli 1948-1955 (Thora Raknes om et initiativ og arbejde)18199620
Bjørns International School & kindergarden, Copenhagen 22199720
Det kompetente barn – paradigmeskift eller pamperskift?      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
- En analyse af det postmoderne børnesyn og børnehavetraditionen.
Birgit Boelskovs masterprojekt 2004 fra Danmarks Pædagogiske Universitet


2007 - 71 sider. Pris: 50 kr.


Dette studiemateriale kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Skrammellegepladsen      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
- en undersøgelse af skrammellegepladsens / byggelegepladsens historie, med udgangspunkt i perioden 1931 til 1947 - den idemæssige og kulturelle baggrund i kulturradikalismen, reformpædagogikken og legepladsbevægelsen.
Ole Schultze Henriksens speciale fra 1996


2006. Pris: 50 kr.


Dette studiemateriale kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Børnehaveseminarierne 1900-1950      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
"De fremherskende teorier på børnehaveseminarierne 1900-1950, deres gennembrud i undervisningen og betydningen for den efterfølgende udvikling."
- Jørgen Boelskovs magisterkonferens fra Københavns Universitet 1985.
Udgivet af Kolding Pædagogseminarium og DPHF i fællesskab.


2005 - 96 sider. Pris: 50 kr.


Dette studiemateriale kan downloades som pdf-fil her

Betaling for download:
Vi ser gerne en betaling på 25 kr for pdf-filen.
Du kan betale via bank 5301 0251430 eller mobilepay DPHF 5796GG.
Et eksempel på småbørnsopdragelsens professionalisering i tiden indtil 1935.      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
- Helga Schwedes kandidatopgave fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
Opgaven beskæftiger sig med nogle pædagogiske, sociale og politiske problemstillinger i det danske samfund i tiden 1895-1935 samt tidlige tyske Frøbel-tolkninger. Den beskriver den danske børnehave- og seminarieleder Anna Wulff (Frøbelhøjskolen) og hendes tolkning og forvaltning af Friedrich Fröbels professionalismebegreb.


Pris: 50 kr. Medlemmer: kun porto (ca. 30 kr.)
Et liv i bevægelse      Bestil (antal):   Gå til bestillingGå til bestilling
DPHF har erhvervet et lager af Lis Sabbers bog "Et liv i bevægelse" fra Bogans forlag, 1999, som vi sælger til 1/5 af prisen.
Bogen har forord af Bente Sidenius, og er Lis Sabbers beskrivelse af sit arbejdsliv med børn og bevægelse siden hun blev uddannet på på Kursus for småbørnspædagoger i 1936-38. Hun beskriver bl.a. arbejdet med blinde og spastiske børn på Refnæsskolen men også mange andre undervisningsforløb beskrives levende og medrivende. Også den litterære verden drages ind i dansen og bevægelsen ved små citater og henvisninger bogen igennem.


1999 - 105 sider. Pris: 25 kr.


Bestilling    (Porto tillægges prisen)
Navn og adresse:  
Email:
Evt. kommentar:
Medlem:
Dansk Pædagogisk Historisk Forening og Samling
Englandsvej 358, st. 02
2770 Kastrup